Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Wykonawcy projektu

Kierownik projektu:
Prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz

Wykonawcy:
Prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski
dr inż. Marek Matejun
dr inż. Katarzyna Szymańska
dr Anna Walecka
mgr inż. Sylwia Flaszewska
mgr inż. Magdalena Kurowska
mgr inż. Sylwia Mosińska


 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź