Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Kontakt

Katedra Zarządzania
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka,
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

tel.: 42 631 37 62

Wykonawcy projektu: matejun@p.lodz.pl
Sekretariat Katedry Zarządzania: joanna.wieczorek@p.lodz.pl

 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź