Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami dotyczącymi realizowanego projektu:


Monografia będąca efektem projektu:

  Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
[Zapraszamy do zakupu książki w księgarni WNT]


Pozostałe publikacje
:

  Flaszewska S., Lachiewicz S., Nowicki M., Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 341 s.
[Przeczytaj na Google Books]

  Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 306 s.
[Pobierz publikację] [Przeczytaj na Google Books]

  Matejun M., Walecka A. (eds.), Modern Entrepreneurship in Business Practice: Selected Issues, Lodz University of Technology Press, Lodz 2013, 149 p.
[Pobierz publikację] Przeczytaj na Google Books]

  Kozłowski R., Matejun M., Forms of Cooperation with the Business Environment in the Process of Technology Entrepreneurship Development, "Research in Logistics & Production", no 1/2012, s. 91-101.
[Pobierz publikację]

  Kozłowski R., Matejun M., Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11/2011, s. 36-38.
[Pobierz publikację]

 
  Kozłowski R., Matejun M., Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development – a Case Study, [in:] Grzybowska K., Wyrwicka M. (eds.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011, s. 41-63.
[Pobierz publikację]


 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź